Beroepsregels en gedragscodes

Als lid van de balies van  Antwerpen en West-Vlaanderen is Mr. Johan Du Mongh onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be/over-ovb/onze-organisatie, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be en www.baliewestvlaanderen.be.