Het dynamisch team van advocaten behartigt uw zaken op een persoonlijke manier.

Vanuit de betrachting om onnodige procedures te vermijden en minnelijke regelingen te bekomen, wordt advies verschaft en gestreefd naar een constructieve oplossing voor elk geschil.

Beschikbaarheid, gedrevenheid, nauwgezetheid en kwaliteit zijn de kernwaarden van de advocaten van het kantoor die zich voornamelijk richten op vermogende particulieren, ondernemers, vrije beroepers en hun familieleden.

Zij houden daarbij de deontologie hoog in het vaandel in de geest en naar het voorbeeld van de op 22 april 2014 overleden stichter, Mr. Jozef Van den Heuvel, voormalig Stafhouder te Antwerpen en Deken van de Belgische Nationale Orde van Advocaten.