Kostprijs

De diensten die Mr. Johan Du Mongh levert worden principieel aangerekend per uur aan een tarief dat met de cliënt wordt afgesproken bij het begin van de zaak. In afwijkende gevallen wordt op percentage gewerkt met een minimum uurtarief.

Kosten worden als volgt berekend (exclusief BTW):

  • secretariaatskosten: 12,50 € per getypte pagina (o.a. brief, fax, e-mail);
  • verplaatsingskosten: 0,50 € per km;
  • kopiekosten: 0,40 € per pagina